Printer Friendly Version Konzularna nadležnost @ 19 September 2012 08:08 PM

Jurisdikciono područje koje pokriva Ambasada Republike Srbije:

Alžir, Mali, Gvineja, Gvineja Bisao